Jdi na obsah Jdi na menu
 


Trpasličí hrdinové

[center][size=20][b]Trpasličí hrdinové[/b][/size][/center]

Důležité osobnosti současnosti i minulosti, které se podílely na utváření identity trpasličího národa ať už větším, nebo menším dílem.[float=right][IMG]http://img197.imageshack.us/img197/9389/kinganvilmar.png[/IMG][/float]

[b]Modimus Anvilmar[/b]
Býval králem všech trpaslíků tehdy známého světa. Během jeho vlády byly klany Bronzebeard, Wildhammer a Dark Iron jednotné, ale nejblíže měl ke klanu Bronzebeard, kvůli své krvi a historii. Po jeho smrti započala neveselá kapitola války tří kladiv. Jeho lid si ho vážil natolik, že po něm pojmenoval osadu v Cold Ridge Valley a brány Ironforge zdobí jeho socha v nadživotní velikosti. Socha samotná je vysoká téměř 100 stop a ukazuje podobu krále v šupinové zbroji a s v bojovém pokřiku pozvedlými zbraněmi, válečným kladivem v ruce pravé a dvoubřitou sekerou v ruce levé.


[b]Thargas Anvilmar[/b][float=right][IMG]http://img43.imageshack.us/img43/2908/ramk.png[/IMG][/float]
Velký válečník, kterého vyslal král Magni Bronzebeard do Menethilského přístavu, aby se tam setkal s Varianem Wrynnem, Valeerou Sanguinar  a Brollem Bearmantlem, aniž by předem věděl, kdo ve skutečnosti vlastně jsou. Po příjezdu do přístavu se vydal do místní krčmy kde zastihl onu trojici v potyčce se zločinci z bratrstva Defiasů . Pomohl jim a řekl Varianovi o falešném králi Wrynnovy, jež dorazil do Stormwindu. Také zdědil helmici Anvilmarů od svého umírajícího bratra.


[b]Magni Bronzebeard[/b][float=right][IMG]http://img129.imageshack.us/img129/5651/magniashbringercomic.png[/IMG][/float]
Nejstarší z bratrů Bronzebeardových, kterému bylo určeno stát se králem pod horou. Obdařený silnýma rukama a bystrou myslí, miloval svoje dva bratry více než cokoliv jiného. Byl jedním z hrdinů druhé války a nezřídka vedl svůj lid do bitvy v čelních liniích. Po osvobození Ironforge  jednotkami Lordaeronské Aliance se jak on, tak jeho bratři podíleli na společném boji s Hordou.
Během pádu Lordaeronského království mu bylo ohlášeno, že jeho mladší bratr Muradin padl v Northrendu. Arthas mu poslal dopis, ve kterém stálo, že jeho bratr padl v boji s nemrtvými, ale díky jeho oběti on mohl získat Mrazivý Smutek, a že se brzo do Loarderonu vrátí. Dopis taktéž naznačoval, že se Muradinovo tělo vrátí zpět do jeho domoviny, ale nikdy se tak nestalo. Časem si Magni uvědomil, že zodpovědnost za smrt jeho bratra nese sám Arthas. Překonal smutek ze ztráty bratra a vrátil se ke svému poslání pomáhat svému lidu.
Po Muradinově smrti ho navštívil Nejvyšší Inkvizitor Fairbanks a Alexandros Mograine. Aby pomstil Muradinovu smrt, osobně ukoval meč, který vešel do historie jako Ashbringer. To je důkazem, že je mistrem v kovářského umění, nejvyššího stupně.
Po třetí válce se Brann, velice uznávaný průzkumník a Magniho nejmladší bratr ztratil a po pár měsících se sám Magni vzdal naděje, že ho ještě někdy uvidí živého. I přes to, že na něj jeho smutek tíživě doléhal, zůstal moudrým a mocným vůdcem svého lidu. Mnozí trpaslíci pochybují, že někdy usedne na trůn pod horou další Bronzebeard .
Důvodů je mnoho, ale ten nejpodstatnější je to, že Moira, jeho jediná dcera byla unesena Císařem Darganem Thaurissanem a teď je pod vlivem jeho mocného kouzla, sloužíce zlému císaři bez jediného slova odporu. Thaurissan jí magií přinutil, aby se do něj zamilovala a společně měli dítě. Aby toho k utrpení Magniho nebylo málo, jeho vnouče bude zároveň Králem Ironforge a Císařem Černé Hory.


[b]Muradin Bronzebeard[/b][float=right][IMG]http://img31.imageshack.us/img31/281/warcraftmountainkingbyo.png[/IMG][/float]
Hrdina Aliance, mladší bratr Magniho a starší bratr Branna. Mnozí věří, že zahynul na Northrendu, když mladý princ Arthas získal runový meč, zvaný Mrazivý Smutek. Avšak události nasvědčují tomu, že tento střet se smrtí přežil a vydal se do pustin Northrendu bez jakékoliv vzpomínky na tento incident, až do chvíle, než  po několika letech narazil na věci, které mu začaly vzpomínky vracet.
Během druhé války sloužil jako spojka mezi Lordaeronem a Khaz Modanem a doprovázel Alianční vojska krátce před bitvami o Blackrock Spire a temný portál. Tehdy byl v blízkém kontaktu s královskou rodinou a s Arthasem se stali přáteli. Jak Arthas rostl, dal si za cíl naučit chlapce vše, co věděl o boji a stali se z nich společníci na nejedné výpravě.
Muradin byl také členem Ligy průzkumníků, jejímž účelem byl průzkum a archeologie v celém známém světě. Během svých cest navštívil Northrend a byl fascinován tímto opuštěným kontinentem. Často se na něj vracel sledovat jeho divoké národy a kreslit jeho architekturu, ze které byly jen ruiny. Bylo to během jedné výpravy na Northrend, jejímž cílem byl runový meč Mrazivý Smutek. Tehdy se spolu Arthas a Muradin naposledy setkali. Arthas, posedlý zničením pána děsu známého jako Mal’ganis donutil Muradina, aby ho k meči vedl a to i za cenu zrady svých vlastních mužů.
Starší a moudřejší Muradin byl zarmoucen změnou, kterou mladý princ prodělal, ale Arthas mu odmítl naslouchat. Muradin mu dal poslední varování, že meč je prokletý, ale i přes to se stal svědkem, když se ledové vězení meče roztříštilo a úlomky zasáhly jeho i ostatní muže, co Arthase doprovázeli. Proto je v očích mnohých Arthas tím, kdo způsobil Muradinovu „smrt“, když získal meč. Ale to, že Muradin navzdory svým zraněním přežil a v současné době trpí amnézií se naopak neví.


[b]Brann Bronzebeard[/b][float=right][IMG]http://img200.imageshack.us/img200/2203/brann.png[/IMG][/float]
Nejmladší z bratrů Bronzebeardů. Brann je aktivním členem ligy průzkumníků, který jde ve stopách svého staršího bratra Muradina. Jakožto jeden z nejznámějších a nejzcestovalejších průzkumníků je Brann znám a vítán v každém koutu známého světa a všude má tento milý a nebojácný trpaslík přátele, nebo známé a pravděpodobně i v těch neznámých. Brann strávil hodně let mapováním neznámých koutů východních království pro ligu průzkumníků. Po objevení Kalimdoru byl Brann jedním z prvních trpaslíků, kteří se vydali po stopách pradávných, nikdy předtím nezmiňovaných entit. Brann je jedním ze zakladatelů ligy, společně s Samulem Strangehandem. Je jedním z největších průzkumníků, antropologů, archeologů, taxonomistů, lingvistů, …, kteří kdy kráčeli po Azerothu. Na jeho bezpočetných cestách byl doprovázen mnohými, ale vždy ho doprovází jeho milovaná gorila Gibb a jeho věrný gryfon Gryphadin. Zná mnoho jazyků, ale asi jedhůležitější z nich je orkština.
Brann je také impozantním válečníkem. Během druhé války, společně s bratrem Muradinem doprovázeli armádu Anduina Lothara, když šla přes Khaz Modan směrem na Blackrock Spire. Během tohoto tažení měl mnoho šancí si s Lotharem promluvit a jednou dokonce i o bitvě s Medhivem. Jejich znalost terénu a jejich bojové umění se v bitvě prokázaly jako nedocenitelné. Po Lotharově smrti následoval do bitvy, která znamenala zničení temného portálu, poručíka Turalyona.
Krátce po třetí válce se vydal na objevnou pouť s cílem prozkoumat dosud neznámý Kalimdor a to na popud Magniho i ligy průzkumníků, kteří chtěly aby dokončil mapování východních království. Tam zmapoval celý Kalimdor a jižní moře a poté se vydal na Notrhrend, aby zjistil, co se vlastně stalo jeho bratru Muradinovi. Během své cesty prošel Elwynnským lesem, Westfallem a poslal svou poslední zprávu z mlžných džunglí Stranglethorn Vale předtím, než se ztratil. Podle jeho posledního dopisu bylo zřejmé, že Brann našel ruiny prastarého města schovaného hluboko v Stranglethornské džungli, chráněné kmenem trollích  lovců lebek. Brann se pravděpodobně vyhnul zajetí, ale jediný skutečný důkaz o tom je neurčitá poznámka v jeho zápiscích. Očividně byl v pořádku, ale před tím, než se vydal na sever stačil prohledat pouze Zul Gurub. Po této události podal svoje první, obsáhlejší hlášení. Poté se vydal na Kalimdor a přes jižní moře na Northrend. Při cestě na Northrend se ztratil podruhé. O jeho druhém zmizení se moc neví, ale jedna věc je jistá a to, že se bezpečně dostal na Northernd, kde začal pátrat po důkazu smrti svého bratra Muradina, ale liga průzkumníků jeho stopy ztratila už na ostrovech v jižním moři.
Zde začal mapovat Northrend a spřátelovat se, nebo alespoň opatrně pozorovat Tuskarry, Furbolgy, Modré Draky, Murloky, Magnataury a mnohé další.
Během svého cestování po Northerndu použil a zdokumentoval artefakty pohromy, které koupil na trhu v Gadgetzanu aby bezpečně prošel do obří citadely nerubianů Sundered Monolith, stále obývané žijícími nerubiany. Podařilo se mu spřátelit se s pár posledními žijícími nerubiany a detailně zdokumentovat jejich historii. Po tomto putování poslal svému bratrovi a lize průzkumníků druhou obsáhlou dokumentaci jeho objevů.


[b]Kurdran Wildhammer[/b][float=right][IMG]http://img33.imageshack.us/img33/1592/kurdrantcgwildhammer.png[/IMG][/float]
Jezdec na Gryfonu, bývalý vládce klanu Wildhammer a Hinterlands během druhé války. Toho času orčí horda vedená Ogrimem Doomhammerem napadla domov klanu. Kurdran byl jedním z prvních trpaslíků kdo si útočníků všiml a okamžitě se s nimi pustil do boje. Záhy poté přišly posily z Loarderonské aliance a společně bojovali s krvežíznivou hordou. Přislíbil Anduinu Lotharu pomoc svou a svého lidu poté co společnými silami vyhnali orky a trolly ze své domoviny. Kurdan a jeho věrný gryfon Sky’ree se stali během války legendami a bojovali nejen na souši, na moři, ale i ve vzduchu, pomáhajíce Loarderonu i Quel’thalasu . Na konci války měl i devět zářezů na toporu svého kladiva z řad draků. Po skončení války zůstal Kurdran s Aliancí jako průzkumník a jeho přínos válečným zájmům aliance byl nedocenitelný.
Poté, co se doslechl, že Deathwing uprchl skrz temný portál na Draenor, byl jediný, kdo byl tak nadšený sloužit Alianci jako průzkumník a válečník v expedici na Draenor, a tak se stal velitelem divize jezdců na gryfonech. I přes to, že byl při bitvě o Auchindon zajat, aliančním vojskům se ho povedlo osvobodit a on si vybral krvavou odplatu na svých věznitelích.
Když Ner’zhul otevřel své portály na Draenor, Kurdan se rozhodl zůstat se svými muži na Draenoru aby se ujistil, že portál zůstane zapečetěný, aby zajistil bezpečí Azerothu. Po 20 let byl považován za mrtvého a taky byl zvěčněn v údolí hrdinů v Stormwindu, kde jeho socha stojí dodnes.[float=right][IMG]http://img43.imageshack.us/img43/368/falstaddragonreaver.png[/IMG][/float]


[b]Falstad Wildhammer[/b]
Falstad Dragonreaver byl vznešeným jezdcem na gryfonu a náležel ke klanu Wildhammer. Velel malé skupině jezdců, která hlídala břehy Loarderonu hledajíce jakoukoliv nepřátelskou dračí aktivitu po druhé válce. On a jeho muži zachránili město Hasic před naprostou zkázou a přepravili mága Rhonina a jeho společníky přes velké moře do Khaz Modanu. Avšak jejich skupina byla napadena a Falstadovy muži padli. Nicméně na pobídku Vareesy Windrunner, pokračoval na své cestě do Khaz Modanu.
Později za pomocí trpaslíků z kopců dosáhl Grim Batolu, kde svedl poslední bitvu o osvobození královny rudé dračí letky, Alexstrazy.
Po smrti Maze Drachripa, vládce klanu Wildhammer a Aerie Peaku byl další možnou volbou pouze Falstad, který přijal jméno Wildhammer a vládne klanu dodnes.

Za překlad a zpracování patří díky [b]Gadrinovi[/b]. :)