Jdi na obsah Jdi na menu
 


Království Khaz Modan

[center][IMG]http://img7.imageshack.us/img7/4859/dwarfcrest.png[/IMG][/center]

[center][size=20][b]Království Khaz Modan[/b][/size][/center]

Dávno pryč jsou časy, kdy jsme obývali naše velké síně hluboko pod zemí. Pryč je doba, kdy jsme se v tichosti zabývali vlastním potěšením. Uběhlo mnoho let, mnoho krve bylo prolito, aby na dlouho mohl zavládnout mír. Ale ani mír netrvá věčně. Nebezpečí nikdy nespí a natahuje po nás své spáry v době, kdy rozpolcená trpasličí společnost nemá síly na to se mu postavit. Král Magni Bronzebeard, unavený a zklamaný z pohledu na stav trpasličího království, rozhodl se stáhnout do ústraní a vybrat z řad trpaslíků zástupce, jež ho v těchto těžkých dobách zastoupí a pozvedne trpasličí společnost tam, kde byla dříve. Padlo mnoho slov, bylo přijato mnoho hlasů až bylo rozhodnuto. Zástupcem Krále Magniho a Vládcem trpaslíků byl jmenován [b]Aisling Shadowhair[/b], postarší zkušenný lovec a Baron z Bael Modan. Budoucnost trpasličí říše teď visí na jeho bedrech...

Současné království Khaz Modan je složeno z trpaslíků Ironforge a klanu Wildhammer. Jeho území se rozkládá od sněžných hor Dun Morogh až po bažinaté močály Wetlands. Dále pak část území v Barrens (Bael Modan), Hillsbrad Foothills (Dun Garok) a Hinterlands (Aerie Peak).

[b]Vláda[/b]

Regent / Vládce 
-  [i]Modir[/i]
Zástupce            
-  [i]Gadrin Grimbeard[/i]
Generál              
-
Baroni                 
-  [i]Falkor Isera'dun (RP)[/i]


[b]Struktura vlády:[/b]

[IMG]http://img18.imageshack.us/img18/6613/vlda.png[/IMG]

[b]Král[/b]
Králem nadále zůstává Magni Bronzebeard, ale řekněme, že si vzal menší dovolenou. Nadále ho je možné najít před trůnem v Ironforge, kde přijímá návštěvy. Nicméně je už docela starý a unavený a události posledních měsíců ho donutily předat své povinnosti někomu jinému. I král si někdy musí dát voraz.

[b]Regent[/b]
Regent zastupuje Krále a stává se tím pádem Vládcem trpaslíků. Není to Král, ale jeho slovo má stejnou váhu. Neuposlechnutí Regenta je stejné jako neuposlechnutí Krále. Je volen trpaslíky prostřednictvím Krále. Trpaslíci posílají své hlasy a na jejich základě se Král rozhodne.

[b]Zástupce Regenta[/b]
Tato osoba zastupuje Regenta v případě jeho nepřítomnosti. Jeho moc je omezena Barony, kteří mohou vyjádřit nesouhlas a přehlasovat ho. Mimo dobu, kdy zastupuje Regenta se řadí mezi Barony. Je volen přímo Regentem.

[b]Generál[/b]
Generál plní funkci PvP Barona. Má v tomto směru bohaté zkušennosti a sám je velmi zdatným bojovníkem. Ve věcech válečných má hlavní slovo.

[b]Baroni[/b]
Baroni jsou dalším článkem vlády. Každý Baron je zároveň správcem území, které mu bylo svěřeno Králem, nebo Regentem. Jsou jakousi trpasličí šlechtou, která napomáhá Králi / Regentovi s udržováním blahobytu. Jejich počet je omezený počtem ovládaných území. Jsou voleni přímo Králem / Regentem na základě svých dovedností, nebo zkušenností. Mezi typické dovednosti a zkušennosti řadíme PvP, PvE, RP. Baroni jsou obdobou funkce Vojvodů, která se tu používala za vlády krále Aliance Archmága. V případě, že není přítomen ani Regent, ani jeho zástupce, přebírají zodpovědnost oni.

[b]Garda[/b]
Garda je elitní jednotka sestavená s primárním cílem chránit krále a členy vlády. Jejich druhotní úlohou jsou funkce stráže ve městě a tajné operace. Jsou složeni výhradně z hráčů na levelu 70. Jsou vybíráni Generálem, nebo Králem / Regentem.

[b]Armáda[/b]
Armáda je uskupení složené z trpaslíků libovolného levelu a jejím členem se může stát kterýkoli trpaslík. Jsou hlavní vojenskou silou.

Další funkce se otevřou až s větším počtem trpaslíků angažujících se v království.

-------------------------

[b]Zákony a trestání:[/b]

- Zločinecké akce jako vraždy, krádeže, znásilnění, jsou trestány dle rozhodnutí soudu a výše přestupku. (Pokud vás někdo urazí a vy ho za to killnete, čili zmlátíte, tak vás stráže nezatknou, ale pokud se bude zabíjet dál, půjdete sedět.)
- Jakákoli nepovolená spolupráce s druhou frakcí je trestná a je brána jako zrada trpasličí říše. (Když se budete chtít učit jazyky, prostě zažádejte dopisem o povolení.)

Zatčení probíhá dvěma možnými způsoby. Buď se útočníci sami vzdají a nechají se spoutat a odvést, nebo v případě odporu budou zmláceni, svázáni a odvedeni. Takže se nestane, že někoho zabijete, utečete a najednou schytáte jail. Každé zatčení bude vyscreenováno, takže se nebudete moct odvolávat na případné "nenapsání emotu". To všechno ovšem v případě, že se mi do ruky dostane jail. Pokud se tak nestane, budete pokutováni. Výše pokuty záleží na výši prohřešku a opět to bude záležet na výroku soudu. V přpadě, že jail nebude, budete propuštěni s tím, že vám přijde dopisem předvolání k soudu. Pokud s nedostavíte, přijdeme si pro vás...

[b]Soud Mlčících...[/b]

1. Regent, Zástupce, Baroni,  jsou rozesazeni do kruhu.
2. Stráž přivede souzeného do kruhu soudců.
3. Souzený si může zavolat na pomoc advokáta, ten stojí mimo kruh.
4. Během soudu hovoří pouze stráž, souzený, nebo advokát. Stráž vysvětlí, proč je souzený předveden. Souzený, nebo advokát poté vysvětlí důvody, které ho vedly ke spáchání zločinu/přestupku a sám si navrhne trest. Mlčící soudci jej pozorně vyslechnou a kývnutím hlavy naznačí, zda s trestem souhlasí. Pokud souhlasí méně než polovina soudců, souzený navrhuje nový trest. Návrhy může podat jen 3. Pokud ani na poslední pokus neuspěje, trest navrhuje stráž, která ho zatýkala a tento trest je automaticky uznán.

-------------------------